BIM är ett digitalt system som underlättar överblick över bygget

BIM kan vara en digital representation av de egenskaper som finns hos en anläggning. Dessa egenskaper kan vara av både fysisk och funktionell karaktär.

Det som styr BIM kan vara vilka kontrakt som skrivits. Andra saker är verktyg och teknologi. Den programvara som BIM innehåller används av alla olika typer av människor. Det kan vara en individ likaväl som ett företag. Men även myndigheter kan ha ett stort behov av BIM när det gäller driften.

Alla som planerar eller konstruerar en byggnad är betjänta av denna funktion. BIM fungerar utmärkt som hjälpmedel för dem som underhåller byggnader. Lika bra kan det vara om man sysslar med infrastruktur och bygger eller designar broar, hamnar och alla de vägar vi har i vårt land. Men det kan också gälla vatten och gas.

BIM är en förkortning av några långa ord

Du kanske inte har en aning om vad BIM egentligen står för, men Building Information Modelling (BIM) är ett tydligt namn på vad det hela handlar om. Det innebär att hela byggprocessen kan drivas och genomföras digitalt. En modell byggs upp digitalt och kan följas av flera. Det gör det hela mer överskådligt.

Det här innebär att samarbetet mellan olika yrkesgrupper som är inblandade i bygget underlättas betydligt. Kommunikationen blir lättare för alla och det innebär i sin tur att arbetet kommer att flyta mycket bättre. Om alla kan se vad som pågår i bygget är det lättare att planera sin del.

23 Sep 2023