Bli miljövänlig och renovera fönster

Är det dags att byta ut fönster? Har du krackelerade fönsterkitt? Börjar färgen på fönsterkarmarna flagna? Då är det dags att antingen renovera dem eller köpa nya. Köper du nya är du med om att slösa på energin, den energi som vi svenska använder varje år i sådana mängder att vi alla hade 4 jordglober var att slösa på, per år! Kanske dags att ändra sitt levnadssätt? Trots att vi inte är värst i klassen vad gäller miljöslöseri, bör vi alla göra det vi kan för att ändra på klimatet och spara på energi. Vad fönster har med energi att göra, ska vi reda ut här.

Utsläppen ökade förra året

Under förra året ökade utsläppen från svensk tillverkning, rapporterade SCB. Framför allt var det produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser som ökade med 1,8 procent under tredje kvartalet 2017. Jämfört med samma period året innan. Varför tillverkningsindustrin ökade sina utsläpp sägs hittas i att produktionen av el och värme ökade med över 19 procent. Plus att utvinningen av mineraler ökade från transportbranschen. Just byggverksamheten ökade sitt utsläpp av växthusgaser med 10,4 procent. Utsläppen från tillverknignsindustrin står för nästan en fjärdedel av Sveriges samlade klimatpåverkan. Så att köpa bytt innebär  att vi stöder denna klimatpåverkan och tvärtom. Att inte göra det innebär att vi skonar miljön från utsläpp som påverkar vårt klimat på ett negativt sätt.

Vi ser effekterna av utsläppen

De senaste åren får vi den ena larmrapporten efter den andra. Vi ser skogsbränder, hetta och torka i vissa delar av jorden medan det är översvämningar i andra. Vi ser temperaturhöjningar där de inte ska vara; som på Nordpolen detta år. Istället för att ha minusgrader under vinster har Nordpolen haft plusgrader, vilket aldrig har skett förut. Vidden av det vet vi ännu inte. Däremot vet vi att varje människa bör göra vad hen kan för att inte påverka miljön i så stor utsträckning.

Tillbaka till våra fönster; är det alltså bättre för miljön att renovera i stället för att ständigt slita och slänga och sedan köpa nytt. Bor man dessutom i ett gammalt hus kan det vara svårt att få tag i fönster som är bygga i samma, gamla stil. Det finns en och annan möbletillverkare som gör inredning och fönster i gammal stil. Istället för att lägga energin på att hitta dem, kan man faktiskt renovera gamla fönster så de blir som nya och bespara miljöpåverkan på jorden och få täta fönster med nya lister, renoverade karmar och bågar.

I Stockholm finns många hantverkare

Bor man i Stockholm är det lätt att hitta företag som arbetar med fönsterrenoveringar. Här samlas oftast kompetensen, där det finns tillräckligt många kunder. Här finns de flesta Bostadsrättsföreningar (BRF:er). Det är här de största flerfamiljshusen finns. Om du inte känner till någon som renoverar fönster kan du fortsätta läsa på: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

8 Apr 2018