Brandisolering sparar liv, egendom och pengar

Det finns inga kända metoder som fungerar till hundra procent mot bränder. Vad man kan göra är att förebygga och försena genom att använda brandisolering.

Eld i kontrollerad form har varit människors hjälpreda sedan urminnes tider. Det är en hjälpreda som tyvärr också kan bli den värsta fienden. De skador bränder åstadkommer varje år är enorma och då handlar det både om materiella skador och människors och djurs liv. Man måste vara medveten om de problemen och aktivt arbeta med förebyggande åtgärder.

Vad gäller just byggnader finns det mycket gott om material som är brandfarliga. Trä, textilier, elektronik och plaster. Vid en begynnande brand är ofta tiden den mest kritiska faktorn. Räddningstjänst får större möjligheter att bekämpa en brand om de får larm så snabbt som möjligt. Om branden inte är explosionsartad vinner man också tid.

Brandisolering kan förhindra svårare skador

Hur ska man som fastighetsägare hantera detta på bästa sätt? Det är här som brandisolering kan göra en väsentlig skillnad. Genom att skydda byggnaders viktigaste delar gör brandisoleringen att elden sprids långsammare. Människor får möjlighet att evakuera sig själva, djur, ägodelar och brandkåren får bättre förutsättningar att släcka bränder effektivt.

Brandisolering består vanligen av stenull. Det är ett material som tillverkas av just sten som smälts och därefter förses med ett skyddande lager av cellplast. Detta gör att stenullen hålls på plats och gör dessutom att det fungerar som isolering för både ljud och värme. Med rätt utförd brandisolering kan man spara liv.

6 Apr 2023