Brandtätning ger en enorm säkerhet

I samband med nybyggnationer idag så sätter man ett helt annat fokus på brandskydd och brandsäkerhet. Vilket givetvis är bra sett till att en brand kan innebära en fruktansvärd katastrof där människor kan förolyckas och där materiella värden kan förstöras.

Genom att exempelvis brandskyddsmåla och genom att utföra en brandtätning kan man säkerställa att en eventuell brand inte sprider sig vidare under en tid och man kan också exempelvis skapa säkra flyktvägar.

En brandtätning sker i alla nybyggnationer, men det finns även möjlighet att genomföra en sådan i efterhand och i exempelvis äldre byggnader, villor och fastigheter. Vilket man bör göra: en brandtätning räddar i slutändan liv och man kan aldrig vara säker på att det inte ska börja brinna.

Brandtätning är en livförsäkring och ett fantastiskt exempel på ett passivt brandskydd som heller inte bär några enorma kostnader att implementera i byggnader. Det man ska veta är att en byggnad består av mindre beståndsdelar och att samtliga av dessa - sett ur ett brandskydd - kommer att behöva vara starka för att en hållbara kedja ska skapas.

Brandtätning ger en stark kedja

Brandtätning skapar exakt dessa starka länkar: genom att täta väggar, bjälklag, ledningar, rör och exempelvis ventilation så kan man förhindra den enorma spridning som en brand kan få av att komma i kontakt med vissa material.

Detta är en del av brandskyddet och kompletteras detta med exempelvis mer aktiva detaljer - rökluckor, larm, brandvarnare, brandsläckare, brandgardiner och brandfiltar samt tydliga anvisningar till nödutgångar så kan man också ge både sig själv och andra i byggnaden chansen att överleva.

Varje minut - sekund! - räknas och det många inte tänker på är att man kan köpa sig tid genom att agera proaktivt - och genom att ha rätt verktyg om olyckan är framme. Hur ser det ut på din arbetsplats, i din bostad och i idrottshallen där du spelar innebandy? Det finns nästan alltid detaljer att förbättra. Brandskydd är ett arbete som aldrig får stanna av.

23 Apr 2023