Bygg säkra hus med branddörr i Stockholm

I myndigheternas regler för offentliga byggnader ingår krav på att det ska finnas branddörrar. I Stockholm finns specialisterna som vet hur man bygger sådana.

Om man planerar att uppföra en offentlig byggnad så gäller det att vara väl insatt i alla de regler och krav som finns från myndigheternas sida. Bakgrunden till dessa krav kan vara olika, till exempel att åstadkomma tillgänglighet för handikappade eller att skapa god miljö för de som ska vistas i byggnaderna.

En sak som är extremt viktig är brandsäkerheten. Ett väl utformat förebyggande brandskydd kan hindra mycket allvarliga situationer från att uppkomma. Detta förebyggande brandskydd är minst lika viktigt som räddningstjänstens arbete med att släcka bränder. Genom utformningen av avgränsade brandceller, så förhindrar man till exempel att en liten eldsvåda ökar i omfång och blir katastrofal.

Olika klassning för branddörrar

En brand som startar i en brandcell ska inte kunna sprida sig därifrån. Väggar, tak, fönster och dörrar utformas för att förhindra detta. Beroende på klassning ska till exempel dörrar kunna förhindra spridning av brand under en viss given tidsrymd. Det handlar alltså om så kallade branddörrar. Konstruktion av sådana branddörrar kräver specialkompetens.

Om du behöver en branddörr i Stockholm så ska du alltså inte vända dig till din vanliga snickare. Du behöver någon som kan allt om de olika klassningar och konstruktionsalternativ som finns för att säkerställa att myndigheternas krav uppfylls. Som tur är så är det inte svårt att hitta sådan kompetens i Stockholm. Det ska vi alla vara glada för.

26 Jul 2022