Fönster i Stockholm genom tiderna

En solig dag glittrar hundratusentals fönster från Stockholms fasader. Fönster är och har alltid varit en omistlig del av husens karaktär och genom tiderna har arkitekter lekt med fönstrens placering och utformning för att få till nya djärva lösningar. I Stockholm med sina stora flerfamiljshus har fönstren verkligen en framträdande roll i arkitekturen. Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet skiftade stilarna kraftigt och det mesta av stenstaden vi känner idag härrör från den tiden. Vi tar en titt på några av de tydligaste riktningarna och hur arkitekterna använt fönster för att uttrycka sig.

Nyrenässansen

Under 1880-talet upplevde Stockholm en byggboom av aldrig tidigare skådat slag och de flesta hus som byggdes var påverkade av renässansen, i en stil vi idag kallar nyrenässans. Kännetecknande för denna stil är den stora detaljrikedomen på fasaderna. Ofta var dessa utsmyckningar prefabricerade i puts och gips vilket gjorde ttt dekorationsarbetet gick snabbt och kunde utnyttjas i överflöd. Vanligt på fasaderna vid den här tiden var s kallade pilastrar, dekorativa inbyggda pelare i fasaderna som delade upp fasaden. Fönstren hade ofta små tak och andra utsmyckningar runt sig för att ge ett palatsliknande utseende. 

Jugend

Jugend utvecklades i Frankrike mot slutet av 1800-talet och var en reaktion mot de arkitekturstilar som byggde på gamla trender. I Stockholm blev den vanlig efter sekelskiftet. Jugend ville vara något nytt. Kännetecknande för den här stilen är mjuka runda former och inbyggda torn, burspråk, i hörn eller ibland mitt på fasaden. Småspröjsade vädringsfönster satt ofta ovanför de vanliga fönstren i bågarna. I övrigt var fönstren ofta dekorerade runtom med växter och blommor i relief.

Nationalromantiken

När intresset för Jugend ebbat ut tog Nationalromantiken över,, en arkitekturstil med inspiration från England. Mycket tegel, dova färger. Fönstren var småspröjsade vilket ger husen lite av en borgkänsla. De höga tegeltaken lutade brant ner och i dem satt fönsterkupor som gav husen en väldigt karaktäristisk stil.

Funktionalismen

Funktionalismen, eller Funkis, var den Svenska versionen av modernismen och förhärskande i Sverige mellan 1930 och 1970. Med funkisen övergavs tanken att smycka husen endast av dekorativa skäl. Husens funktion var det viktigaste. I och med att nya byggtekniker utvecklades kunde dock husen ges mer spännande former och byggas större, vilket resulterade i att en del kvarter i Stockholm upptas av ett enda väldigt hus, exempelvis Garnisonen på Östermalm.

Funkisen kännetecknas av enkla, putsade fasader. Nytt nu var att alla lägenheter hade balkong vilket gjorde att balkongerna var det uttrycksmedel som användes för att skapa spänning i husen. Annars var själva fönstren enkla, tvådelade och helt inriktade på funktion. Fönstersnickerierna målades ofta i samma färg som fasaden, vilket gjorde att fönstren smälte in i helheten snarare än att sticka ut.

Fler stilar

Det finns naturligtvis många fler arkitekturstilar som satt sin prägel på Stockholms fasader. Vill du veta mer rekommenderar vi ett besök på Stadsmuseet eller ArkDes på Skeppsholmen. Det finns även många webbsidor som handlar om Stockholms arkitekturhistoria.

En leverantör av moderna fönster samt även kopior som passar till äldre hus hittar du här.

19 Nov 2017