Geotekniker behövs för bygget

Det är inte bara så enkelt att man bygger ett hus var som helst. Även om det inte finns synliga hinder måste marken och grunden kontrolleras av geotekniker.

Anlita en seriös firma så att en rutinerad geotekniker gör alla nödvändiga och viktiga analyser och beräkningar. Inget får gå snett vid nybyggnation av ett stort hyreshus eller skola. Nya hus ska inte luta och det får inte bli några sättningar i marken när huset är på plats. Berggrunden och jordlagren ska kontrolleras med geoteknik innan det kan byggas något alls.

Grundvatten och dränering är andra viktiga saker som måste kontrolleras och noteras. Jorden ska vara fräsch och får inte innehålla några gifter eller farliga ämnen. Men framför allt räknar geoteknikern på hållfasthet och markens beskaffenhet. Så långt det går måste du eliminera alla risker med bygget.

En geotekniker är ansvarsfull

Du anförtror en geotekniker ganska stort ansvar när det gäller att bedöma hur och var ett husbygge är lämpligt. Det räcker inte med att ha en stor tomt, för även markens egenskaper är viktiga att hålla kontroll på. Med hjälp av ett företag som är experter på geoteknik får du ett hållbart bygge, som är säkert och tryggt för alla.

Sådant som fysikaliska beräkningar, jordarters sammansättning och liknande frågor är något som du kanske inte ens har tänkt på. Det är bra att det finns experter som kan ta på sig ansvaret för alla bedömningar och ge dig korrekt information inför ditt beslut om att bygga hus på en viss plats.

12 Jun 2023