Geoteknisk undersökning – En väsentlig förebyggande åtgärd mot rasrisker

Innan ett husbygge påbörjas måste marken noggrant undersökas. Platsen för det tunga huset måste väljas med omsorg och tanke. Även om det är en naturskön plats där man trivs, kan det finnas en betydande rasrisk som hotar projektets framgång.

Svårigheten kan bero på den hårda berggrunden, som omöjliggör konstruktionen. Alternativt kan marken bestå av tunga, blöta lermassor som löper risken att flyta iväg ner i den närmaste ån. Det är just dessa hinder som kan förhindra ett husbygge. Att förvärva marken är kostsamt, och alla som äger tomtmark önskar maximal avkastning. Trots detta kan ibland inte ens en extra husrad i ett område realiseras, då en geoteknisk undersökning visar på alltför höga risker.

För de som äger villor i närheten av den natursköna ån är det ibland klokt att hålla byggprojektet långt ifrån området för att eliminera alla möjliga risker. De vill inte heller se fler hus som skulle kunna skymma den vackra utsikten över vattnet. Ägaren av marken kanske har funderat på att bygga fler hus, men en noggrann utvärdering av tyngden från dessa byggnader visade att det skulle utgöra en allvarlig risk för att hela slänten skulle rasa ner.

Geotekniska undersökningar – Det säkra valet

För att få reda på markens beskaffenhet och de eventuella riskerna kan man anlita ett expertföretag som specialiserar sig på geotekniska undersökningar. Denna omfattande undersökning ger svar på om marken är för lös, för hård eller om dess sammansättning innebär risk för sättningar. Innan du ens funderar på att gå vidare med dina byggplaner bör du anlita ett erfaret företag för att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning. Dessa specialister har tillgång till avancerad utrustning och har också en omfattande kunskap och erfarenhet på området.

En noggrann geoteknisk undersökning är en förebyggande åtgärd som säkerställer att byggprojektet kan genomföras med högsta kvalitet och säkerhet. Genom att få en klar bild av markens egenskaper och eventuella risker i förväg minskar risken för kostsamma överraskningar och problem i framtiden. Detta sparar inte bara tid och pengar utan bidrar också till att främja hållbarhet och trygghet i byggprocessen.

Läs mer om olika typer av geotekniska undersökningar här: geotekniskundersökning.se

18 Sep 2023