Glas för mer än bara fönster

Det finns all anledning att se glas ur andra perspektiv än enbart som ett material att använda vid fönster. Något som tack och lov fler börjat inse – glas är något som exempelvis fungerar perfekt som material i duschen, som avskiljare mellan två stycken rum, som räcke vid en trappa eller som skydd för klinkers i köket.

Dock; det är även ett material som inte kan hanteras av vem som helst och där man måste kontakta professionella yrkesmän för att få till stånd de lösningar man tänkt sig. om glas i allmänhet och ett glasmästeri i synnerhet kan vi säga följande: du bestämmer och det glasmästeri du anlitar ser till att dina önskemål uppfylls.

Man ska nämligen inte underskatta den yrkeskunskap som finns i ett glasmästeri och hos en glasmästare; de kan i stort sett göra vad som helst och hitta spännande lösningar med glas som material över hela ditt hus. Nummer ett är att du således hittar ett användningsområde i ditt hem där du vill ha en lösning av glas och nummer två är att du alltid – utan undantag – kontaktar ett glasmästeri för att få det färdiga resultatet.

Dock – en liten brasklapp gällande detta och här håller vi oss framförallt till större städer i Sverige. Gör skillnad på ett glasmästeri och ett glasmästeri – alla håller definitivt inte samma kvalitet och du måste vara medveten om detta. Bor du i exempelvis Uppsala och står inför ett projekt där glas ska användas och fungera som lösning – speciellt vid lite mer udda önskemål – så måste det glasmästeri du anlitar ha rätt kompetens. Hur säkerställer du då det? Jo, genom att se till referenser.

Be om referensbilder från ditt glasmästeri

Enkelt förklarat här; i en så pass stor stad som Uppsala så kommer du att som kund kunna välja bland fler glasmästare och detta val är inte helt lätt att göra. Nyckeln här – liksom inom alla andra branscher – är att se till tidigare kunder och hur dessa upplevt företaget i fråga. Kort sagt; är de nöjda med det färdiga resultatet, med servicen och med priset eller finns det något att anmärka på?

Innan du anlitar ett glasmästeri så måste du be om nummer till tidigare kunder och viktigt är även att du ber att få se foton från tidigare projekt som företaget varit inblandade i. En bild från exempelvis ett badrum som liknar ditt kan dels ge dig inspiration och dels också ge dig ett konkret bevis på om huruvida detta glasmästeri har den kompetens ditt projekt kräver. Var inte rädd för att vara lite frågvis – det tjänar du på i längden.

10 Jul 2017