Högtrycksspolning i Stockholm – avloppsrengöring

Det som spolas ut i en vask eller en toalett försvinner inte bara för att det inte syns. En firma som sysslar med högtrycksspolning i Stockholm rengör rör.

Ett avloppsreningsverk kan ses som en slutstation. De flesta människor vet inte vad som hamnar där och det vill de kanske inte heller veta. Det värsta av allt är nog att inte allt som spolas ut kommer fram till avloppsreningsverket. Mycket fastnar i avloppsrörens krökar och skarvar. Det som fastnar byggs därefter på med fett och annat.

Varför behövs högtrycksspolning? Om det bildas avlagringar och proppar i avloppsrör kommer boende i flerbostadshus att märka av det. Vattnet i diskhon kommer att rinna ut långsamt och dessutom kan det klucka och lukta illa. Till slut tröttnar en fastighetsskötare på att lösa problem med hjälp av en vaskrensare.

Högtrycksspolning i Stockholm – förhindra stambyte

Att högtrycksspola avloppsrör av olika slag, är ett sätt att bevara rören och ge dem en längre teknisk livslängd. Avloppsrör kan ha skadats både mekaniskt och kemiskt. Det förekommer att hyresgäster löser proppar genom att hälla kaustiksoda i avloppet, Propparna löses upp men risken är stor att rören successivt fräts sönder med vattenläckage som följd.

Ett företag som utför högtrycksspolning i Stockholm börjar med att fotografera rören med en specialkamera. Om rören redan är skadade måste de repareras före spolningen. När rören är spolade bör de inspekteras igen. Företaget som utfört arbetet kan komma med förslag till åtgärder för att förbättra rörens status, exempelvis genom att byta eller relina dem.

16 Jan 2023