Kontrollansvarig Stockholm - en investering i projektet

När behöver man egentligen en kontrollansvarig i Stockholm - och varför? Enkelt förklarat så kan man säga att alla åtgärder som kräver ett bygglov också kommer med ett krav på att en kontrollansvarig i Stockholm ska finnas. En kontrollansvarig - KA - i Stockholm deltar vid byggmöten, sätter upp en kontrollplan - som följer de lagar och regler som finns - och ser till att denna också följs.

Det senare sker genom regelbundna besök på arbetsplatsen. Utöver detta så kommer även en kontrollansvarig att besiktiga det färdiga projektet samt skriva en sammanställning - ett utlåtande - som sedan Byggnadsnämnden tar del av. Det handlar om ett viktigt arbete som leder till säkrare och bättre byggprojekt.

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

Många vill göra gällande att en kontrollansvarig i Stockholm är ett nödvändigt ont - en kostnad som man måste ta, men helst hade velat vara utan. Man bör istället se saken ur ett annat perspektiv. Om du som privatperson är byggherre - eller om din BRF är det - så innebär detta förmodligen att ni har en massa kunskaper om exempelvis kostnader och ekonomi. Det är bra, men i ett byggprojekt så krävs även andra kunskaper.

Dessa kommer på köpet när ni anlitar er KA i Stockholm. Denne ser till att projektet A) följer den kontrollplan som hen satt upp och B) att du som byggherre inte hamnar i prekära situationer som en följd av din okunskap om rent byggtekniska frågor. Det senare är viktigt: genom att välja rätt kontrollansvarig i Stockholm så sätts du in i bygget på ett helt annat sätt och du får en person som hela tiden håller dig uppdaterad om hur bygget fortlöper. Det handlar om en trygghet och en säkerhet som är värd att betala för.

Viktigt vad gäller en kontrollansvarig är att denne är oberoende. Du kan således inte anlita exempelvis din bror eller din svåger - eller någon anställd i ditt företag. Dessa regler finns i syfte att undvika situationer där jäv kan misstänkas: en kontrollansvarig ska se till att lagar och regler följs till punkt och pricka.

2 Sep 2022