Linjemålning på skolgård

Med linjemålning kan man skapa mer än säkra bilvägar. Säkra skolgårdar med mycket utrymme för hopp och lek och lite grand utrymme för bilar, till exempel.

Skolans gårdsplan var på väg att få sig ett ansiktslyft. Det hade anordnats olika typer av lekområden - på gräsmatta och grusplan, men även på asfalterade områden. Där skulle det nu göras fasta markeringar för olika typer av lek – hopphage och modernare varianter. I den ände av skolgården där det inte fanns staket var det också viktigt att tydligt markera var fordon fick köra och inte fick köra.

Företaget som arbetade med linjemålning kom och gjorde sitt jobb på påsklovet. Det var bra uttänkt eftersom eleverna ju inte var i skolan eller på dess gårdsplan och lekte då. Det hade ju inte varit så lyckat om barnen sprang i vägen för maskinerna.

Säker linjemålning

En annan sak som skolstyrelsen hade tänkt på när de bestämde vilket företag som skulle få göra jobbet, var att det bara fick användas färg och plastmassor som var miljögodkända. Skolans alla utrymmen, både inne och ute, skulle vara säkra både för barnen och naturen.

De som körde maskinerna som användes för linjemålningen tyckte förstås att det var ett roligt uppdrag att få skapa förutsättningar för lek. Det var ett trevligt alternativ till att alltid måla linjer på vägar. Nog för att det var viktigt det också förstås, men omväxling förnöjer, som man säger. När lovet var slut blev det lite kivande om de olika lekställena, men det löstes fint med ett tursystem. Ta hjälp med linjemålning av detta företag: www.linjemålning.com

28 Nov 2022