Marksanering – de yttre förutsättningarna spelar stor roll

När en marksanering behövs för att rena ett förorenat område finns det många aspekter att ta hänsyn till. Bland annat vilken sorts mark det är som ska saneras.

Visst vore det fint om jorden var en till hundra procent ren yta helt fri från föroreningar? Idag är det troligtvis att betrakta som en utopi. Det finns många exempel där olika ämnen i mark kan utgöra hälsofaror för människor, djur och natur. Metaller, svavel, klorerade lösningsmedel och bekämpningsmedel är bara några exempel.

Det är dock värt att veta att det aldrig är kört bara för att en markyta har blivit förorenad av något av ovanstående eller något annat ämne. Det går nämligen att genomföra marksanering, vilket i korthet innebär att man renar förorenade områden för att skapa en säkrare miljö för alla som rör sig i den berörda omgivningen.

Att tänka på vid marksanering

I många fall handlar det som bekant om att det är kemikalier som är orsaken till föroreningarna. Det innebär också att det inte är vem som helst som kan lösa problemet. Har man inte kunskapen och erfarenheten så måste man höra av sig till experter på marksanering för att få säkra åtgärder på plats.

Exakt hur en marksanering går till finns inget entydigt svar på. Det kan bero på faktorer som om det är gammal industrimark eller om det ligger i nära anslutning till där människor jobbar eller går i skolan. Även tekniken skiljer sig åt beroende på logistik, tid och andra omständigheter.

19 Jul 2023