OVK besiktning i Stockholm för allas bästa

OVK besiktning i Stockholm görs föra att du ska veta hur det står till med luften och ventilationen i din byggnad. Det kan hjälpa dig att förebygga ohälsa.

Att genomföra en OVK-besiktning är något alla behöver göra enligt lag. Det ska förekomma regelbundet och är tänkt som en hjälp för att du ska få veta hur din byggnad mår. Hur kvalitén på luft och ventilation är påverkar människor som vistas där. Med dålig ventilation uppstår sjukdomar i olika former. Både på folk och byggen.

En byggnad där ventilationen inte fungerar som den ska kan som sagt helt enkelt bli sjuk. När det inte finns luft som strömmar igenom på ett bra sätt kan det istället samlas fukt och i det allra värsta scenariot kan det sluta med mögel och andra skador. Det är inget du som fastighetsägare vill ha eller behöver.

OVK besiktning i Stockholm förhindrar skador och sjukdomar

En OVK-besiktning i Stockholm har alltså den fördelen att den kan hjälpa dig förhindra skador och sjukdomar på både byggnaderna och de som arbetar däri. Det är därför inte så konstigt att det finns en lag som säger att detta bör ske med regelbundna mellanrum. På så sätt håller man befolkningen friskare och mer arbetsför.

Det finns olika tidsperioder som gäller beroende på vilken slags byggnad du har. Skolor och sjukhus kan ha en tidsvariation medan andra, såsom industrin, kan ha kortare eller längre tidsperioder. Gemensamt är att en kontroll alltid ska ske innan en byggnad tas i besittning.

14 May 2022