Pålning för starkare hus

Om ett hus är mycket högt, eller om marken är instabil, så kan det behövas att man utför en åtgärd som kallas för pålning. En åtgärd som förankrar huset.

När man talar om grundläggningen för mycket höga hus så brukar man även tala om pålning. Det är en åtgärd där man borrar sig djupt ner i marken och därefter matar ner, eller gjuter, pålar som påminner om fingrar. Dessa gjuter man sedan ihop med husets grund för att skapa en mycket stabil och hållbar förutsättning för huset.

Men det är inte bara höga hus som kan behöva en pålning. Det kan även vara mindre hus som man ska placera på en mark som är instabil av någon anledning. Kanske ska man bygga i en sjö, på sank mark eller på mark som består av sand. Då kan pålning vara en förutsättning för att byggnaden ska bli stabil och må bra.

Företag som utför pålning

I dagens anda av gör-det-själv kan det vara lockande att även utföra pålning på egen hand. Men det är en av de åtgärder som man bör ha en fackman till att utföra. På företag, som exempelvis Rovalin, finns all kunskap som krävs för att utföra pålningen på rätt sätt. Men ofta har man även personal som vet när det behövs pålas eller ej, och vilken typ av pålning som krävs.

Om man är osäker så kan man alltid rådfråga tidigare markägare, kommunen eller grannar. Men innan man går igång så är det klokt att göra en undersökning av markens uppbyggnad.

10 Dec 2022