Rivningsfirma i Stockholm behöver tänka på miljön

En rivningsfirma i Stockholm behöver fundera över miljön när de utför sina arbeten. Det gäller på två nivåer – inomhusmiljön runt rivningen och klimatet.

Att göra ett rivningsarbete är så mycket mer än att bryta ut inbyggda konstruktioner och slå ner väggar. För att göra jobbet på rätt sätt krävs det att man visar hänsyn till miljön runt omkring en. Det gäller dels miljön i stort, vårt klimat, men också inomhusmiljön omkring arbetet.

Om du ska renovera ditt kök och anlitar en rivningsfirma ska de se till att det blir så lite damm som möjligt. Det ska fortfarande gå att röra sig i resten av byggnaden utan att man behöver dammsuga varje dag. Därför måste firman ha en plan för hur de gör rivningen så dammfritt som möjligt.

En rivningsfirma ska också fundera över sin klimatpåverkan

Förutom inomhusmiljön är det också viktigt att fundera över sitt avtryck på klimatet. Efter en rivning finns det stora mängder avfall som man behöver hantera. Då gäller det att veta hur saker och ting sorteras, vad som kan återanvändas och liknande. Det som kan återvinnas bör såklart tas omhand för att klimatpåverkan ska vara så låg som möjligt.

När du letar efter en rivningsfirma i närheten av Stockholm kan det alltså vara bra att kontrollera om de funderar över miljön när de utför sina projekt. Har de etablerade rutiner för avfallshantering? Siktar de på att rivningen ska producera så lite damm som möjligt? Arbetet ska såklart genomföras – men det ska också ske på ett hållbart sätt.

Läs mer här https://www.rivningsfirmastockholm.se/.

7 Jun 2023