Svårt att anlita snickare för mindre arbeten

Många konsumenter vittnar om att det är svårt att få tag på snickare när mindre arbeten ska utföras. Detta inte minst i Stockholm då efterfrågan på duktiga hantverkare är större än utbudet av dem. Det finns minst två orsaker till att det är så svårt att anlita snickare i Stockholm för mindre åtaganden. Men det betyder också att det finns lösningar.

Lågt utbud gör att de kan välja

För det första finns det för lite snickare i Stockholm i förhållande till efterfrågan. Det gör att de kan ”vraka och välja” på de arbeten som finns. Många är fullbokade i flera månader framöver och ser det inte som nödvändigt att pressa in småjobb. Konkurrensen handlar i detta läge inte om pris eller service utan om tillgänglighet. Den snickare som har tid får jobbet och eftersom de är så uppbokade är det svårt att få någon som vill ta på sig det. Denna bakvända konkurrenssituation gör även att de inte vill göra småjobb som ger mindre summor. Först ska de åka ut till kunden för att se vad som behövs, för att sedan ge en offert som kunden kanske inte ens accepterar. Skulle de acceptera offerten handlar det ändå bara om några tusenlappar. Det blir helt enkelt inte tillräckligt lönsamt och snickarna prioriterar istället större jobb.’

Lösningen kan vara att samordna

Med brist på snickare i Stockholm och andra större städer behöver man som kund vara lite kreativ för att få snickarna att vilja ta an sig jobben. Ett sätt är att samordna jobb hos flera kunder samtidigt. De som bor i en bostadsrättsförening kan exempelvis gå ut med lappar till alla medlemmar och berätta att man tänker anlita en snickare för lite ”småjobb” i hemmet och fråga om fler vill anlita samma snickare på samma gång.

Det blir därmed betydligt mer lockande för snickaren att komma ut och göra tio, femton olika jobb under ett par dagar istället för bara ett enda. Därmed kan en översyn ske hos flera kunder på samma dag, offert ges utan risken att samtliga tackar nej och arbetet utföras parallellt. Just det sista är mycket fördelaktigt då limning och vissa andra monteringar behöver stelna. Under den tiden kan arbete utföras hos grannen. Dessutom brukar en kvarterslokal eller liknande kunna upplåtas så att verktyg och material kan förvaras säkert på området. Att samordna fyller därmed flera funktioner. Det blir lättare att anlita en snickare och priset kan även bli lägre eftersom arbetet utförs snabbare mot om arbetet enbart skulle utförts hos en enda kund. Läs mer om snickare i Stockholm på: http://www.snickarestockholm.biz.

8 Mar 2018