Taksäkerhet Stockholm - säkrare tak förhindrar olyckor

Taksäkerhet Stockholm - säkrare tak förhindrar olyckor. Enligt studier från Umeå Universitet så sker det ungefär 1000 olyckor från tak varje år i Sverige. Hur många av dessa som skulle kunna förhindras genom en ökad taksäkerhet? Klart står att många fastighets- och villaägare inte tar frågan om taksäkerhet i Stockholm på tillräckligt stort allvar. Där krävs en förbättring.

Ser man till taksäkerhet så handlar det dels om många olika perspektiv och dels också om många olika detaljer. Taksäkerhet i Stockholm innebär å ena sidan att du som fastighetsägare har ett ansvar i att ingen riskerar att göra sig illa i samband med att denne beträder ditt tak - eller exempelvis går under det.

Det senare innebär att exempelvis ingen snö och inga istappar ska kunna falla ned och skada en person. Här kan taksäkerhet dels skapas genom snörasskydd som placeras ut vid riskområden - en entré i synnerhet - och dels också genom att anlita ett företag i Stockholm för regelbunden snöskottning och borttagning av istappar vintertid.

Taksäkerhet i Stockholm ger säkra arbetsplatser

Taksäkerhet handlar även om att erbjuda en säker arbetsplats. Exempelvis då för de snöskottare som ska arbeta med att ta bort snön från taket - men även för sotare, för takläggare, för plåtslagare och, här kanske mest för en villaägare, sig själv.

Kort sagt: taket ska vara säkert att vistas på och man ska kunna dels ta sig upp på ett tryggt sätt och dels också kunna gå omkring utan att känna oro. Hur taksäkerhet i Stockholm sedan skapas är en sak som blir individuellt och där lösningar tas fram helt beroende på hur taket ser ut, vilken lutning som finns samt vilket material taket i fråga är gjort av.

Det går att skräddarsy lösningar inom taksäkerhet i Stockholm och där vissa kan klara sig med exempelvis ankarpunkter och glidskydd medan andra tak kräver mer ingående detaljer såsom exempelvis gångbryggor, säkerhetssteg, skyddsräcken och nockräcken. Det är något som företag inom taksäkerhet kan hjälpa dig med.

Taksäkerhet på din villa i Stockholm

Hur ser det ut på din villa i Stockholm - är ditt tak säkert nog för dig att gå upp på? För många så står plånboken i vägen för ett säkrare tak. Man vill inte betala för att sätta upp säkerhetsanordningar då man ändå bara dels ska upp på taket någon gång per år och dels då också under en kort period. Du kanske ska skotta bort det värsta av snön, du kanske ska rensa hängrännan eller ta bort någon tegelpanna som spruckit. Det går fort - men det gör det även när olyckan väl är framme.

Det handlar om att rätt taksäkerhet kan rädda livet. Därför är det en fråga värd att ta på allvar. Hur ser din taksäkerhet ut egentligen? Kontakta ett företag idag och få svar. Ett tips är att du även upprättar ett serviceavtal med företaget. Genom detta får du ett säkert tak - år in och år ut. Regelbundna kontroller är en viktig del i säkra tak.

1 Mar 2022