Tips för skötsel av trädgårdar, parker, grönområden och rabatter inför vintern.

På hösten, innan den första tjälen satt sig, finns det en mängd sysslor att utföra för den som är intresserad av och bryr sig om att vårda sin utomhusmiljö. Oavsett om det gäller en liten stadsträdgård eller om det rör sig om större parkområden är det viktigt att se till att ta hand om planteringar ordentligt innan vintern och kylan kommer.

Plantera

Hösten är den absolut bästa tiden att plantera till exempel rosor och en rad andra lövfällande buskar och träd. Var noga med att inte klippa ner dem innan första vintern utan vänta med det till de har stått ett år. Planteringen kan ske sent på hösten men bör utföras innan den första nattfrosten. Även lökar bör planteras på hösten. Detta är ett enkelt sätt att försäkra dig om att du har en fantastisk blomkavalkad att vänta när våren kommer. Försäkra dig om att du sätter dem i rätt läge bara så att de inte får för mycket eller för lite sol när de kommer upp på våren.

Beskära

Buskar ska beskäras på hösten eller sensommaren när du märker att de börjar skrumpna ihop. När de förlorat sin gröna färg har de börjat förbereda sig för vintervilan och kan med fördel klippas kort (dock är det bra att lämna kvar ungefär en fjärdedel av busken) för att befrämja ymnig tillväxt året därpå. Även lövfällande häckar och träd kan beskäras på hösten. Läs på ordentligt om de busk- och trädsorter du har dock innan du beskär dem.

Gräsmatteskötsel

Gräsmattan bör klippas ordentligt innan vintern. En sista gång i oktober eller november rekommenderas. Var även noga med att kratta bort löv, kvistar och annat organiskt material från gräsmattan innan snön faller. För att ge din gräsmatta lite extra omtanke kan du även ge den höstgödning som är en gödning med högre kaliumhalt som gör mattan mer tålig mot frost och kyla.

Skydda känsliga växter

Extra frostkänsliga växter bör skyddas under vintern. Detta kan du göra genom att täcka dem med löv eller hö eller liknande. Krukor stående utomhus kan med fördel slås in i bubbelplast eller annat likvärdigt material och ställas på exempelvis en pall för att inte ha direkt kontakt med den kalla marken.

10 Jul 2017