Väderskydd vid byggnadsarbeten och renoveringar

Ett väderskydd som stänger ute fukt, blåst, snö och regn vid husbygge eller renovering kan tyckas som en självklarhet, men faktum är att det är först på senare år som det börjat bli vanligt att man använder väderskydd vid byggen och renoveringar. Det har i branschen ansetts som en lite onödig kostnad att sätta upp väderskydd. Regnar, snöar eller blåser det för mycket får man helt enkelt ta en paus i arbetet. Men faktum är att kostnaden för ett väderskydd mycket väl kan ses som en investering, med tanke på de fördelar det medför.

Hur ett väderskydd är uppbyggt

Ett väderskydd består oftast av ett fackverk i aluminium som kläs med en duk av PVC-plast eller skivor av plåt eller plast. Fackverket har ofta en nockkonstruktion som gör att huset skyddas från alla håll och blir som ett ”hus utanpå huset”. Väderskydden kan vara fasta, men de kan också göras rullbara genom att nockkonstruktionen monteras i segment med hjul som rullar på skenor. Det gör det möjligt att flytta undan väderskyddet när stora konstruktioner ska lyftas in. Duk som bara täcker fasaderna ska enligt arbetsmiljöverket inte klassas som ett väderskydd eftersom det inte är tätt upptill, men i branschen är även denna typ av skydd vanligt och kategoriseras som ett väderskydd.

Oftast byggs hela väderskyddet upp innan ett bygge eller en renovering startar, men det finns också varianter där väderskyddet byggs på i takt med att huset byggs, en så kallad klättrande konstruktion. Varje väderskydd måste planeras utifrån projektet, det går inte att hyra in ett väderskydd och hoppas att det ska gå att montera på det befintliga byggprojektet. Hänsyn måste tas till dimensionerna på bygget, väder- och vindförhållandena på platsen och årstiden.

God arbetsmiljö

Det finns väldigt många fördelar med ett väderskydd. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det utmärkt, eftersom det skyddar de som arbetar på bygget från kyla, blåst och regn eller snö. Produktionstakten går upp när arbetarna slipper utsättas för hårt klimat under arbetet och tvingas pausa eller vissa dagar inte kan utföra något arbete alls. Med ett väderskydd kan arbetstakten upprätthållas året runt.

Fuktsäkert

Ett väderskydd fuktsäkrar också bygget, man bygger inte in fukt under kalla och blöta årstider, vilket ger torrare hus som är hälsosammare att bo i. Byggkvaliteten blir högre och arbetet behöver inte avstanna vid hård väderlek.

Fler fördelar

Det blir även lättare att planera ett bygge och att samordna arbetskraft när man inte behöver ta hänsyn till vädret. Man kan börja bygga eller renovera närsomhelst på året och slipper ifrån den gamla sanningen att ett bygge helst ska starta på våren och avslutas till hösten.

Med ett väderskydd blir det även lättare att förvara och transportera material under torra förhållanden, vilket minska spillet man annars får räkna med vid ett bygg eller renoveringsprojekt.

Allt som allt har man alltså mycket att vinna på att hyra ett väderskydd, och kostnaderna övervinns med råge av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna. Detta blir också alltmer accepterat som en sanning i branschen, varför vi sett ett uppsving i antalet väderskydd vid byggen och renoveringar, både i Stockholm och i hela landet.

Vill man hyra ett väderskydd vänder man sig till en ställningsfirma, som kommer och mäter på platsen och beräknar vilka dimensioner som behövs. Faktorer att räkna in vid planering av väderskydd är yta, mängden personer som arbetar på bygget och hur mycket snö som kan beräknas komma under byggperioden. Ställningsfirman kommer sedan ut och bygger upp väderskyddet och bygget kan börja.

5 Dec 2017