Välj rätt fönster för ditt behov!

Det händer mycket på många fronter när det kommer till fastigheter och hus. Det kommer nya material, nya lösningar och produkter som skyddar huset och de som bor där på nytt sätt. Särskilt gäller det fönster som fyller olika behov som vi som människor kan tänkas behöva. Om det är dags för dig att byta fönster och välja vilken funktion som du behöver för dina fönster, kan det vara värt att tänka på vad ni i den bostad som ni äger, har för behov. Här går vi igenom några olika funktioner som man kan ha på fönster.

1. Underhållsfria fönster

Är man trött på att udnerhålla sina fönster, kan man faktiskt skaffa sig fönster som inte alls kräver något underhåll. Då är det fönster med aluminiumkarmar. Aliminium slits inte ut av väder och vind, såsom fönsterkarmar av trä gör. Du kan ha samma fönster, utan att behöva göra något åt dem i 20-30 år. Om du har tröttnat på att renovera fönster är dessa underhållsfria fönster något för dig.

2. Nästan sjävtvättande fönster

Har man tröttnat på att ständigt behöva tvätta sina fönster kan man välja (nästan) självtvättande fönster. Då har de en yta där smutsen inte fastnar. Om det skulle göra det, gör regnet eller snön så att den eventuella smuts som dock finns där, ramlar av. På det sättet behöver du inte tvätta fönster mer än ngåon gång per år.

3. Energifönster med bättre ljudisolering

Har du fönster som inte är isolerade och som läcker ut värmen, eller kylan utifrån, är det viktigt att byta till särskilda Energifönster. Dessa Energifönster är så pass välisolerade att du kan sänka dina uppvärmningskostnader. De är samtidigt så pass väl isolerade att du slipper buller utifrån.

4. Fönster med lågt u-värde

Har du din villa mot söder kan du behöva fönster som skyddar mot solens heta strålar. Då kan du behöva fönster med lgt u-värde, vilket innebär att det är fönster med högt solskydd.

5. Fönster med inbrottskydd eller skottsäkerhet

Har man i stället behov av skydd mot inbrott och om man bor i ett inbrottsbenäget område, kan just fönster vara den svaga punkten i skyddet mot din bostad. Då kan det underlätta genom att installera särskilda inbrottsskyddande fönster. De har i så fall glas som inte går sönder, inte ens under åverkan utifrån. Det är glas som håller ihop, hur mycket man än slår på dem.

Är du intresserad av att byta till några av dessa särskilda fönster kan du läsa mer på: http://www.bytafönster.net.

12 Nov 2018