Vanligt med husrivning – för att skapa fler bostäder

När bostadsbristen är långvarig och stor, skapas nya lösningar för att möta detta problem. Lokaler byggs om till lägenheter, garage blir boende och antalet inneboende ökar radikalt. I Stockholm har även rivning av bostäder blivit en väg att gå för att minska bostadsbristen. Genom att riva äldre bebyggelse kan nya och fler bostäder byggas på dessa platser. En väg som delvis är omtvistad, inte minst för dem som tvingas flytta. 

Ett exempel kan nämnas från Stockholm där planerad husrivning i Sköndal skapade debatt år 2017. Stora Sköndal är en helt ny stadsdel som växte fram i slutet av 2010-talet. Målet var att skapa en modern blandstad med flera olika slags boenden. Utöver bostäder planerades skolor, kollektivtrafik och ett centrum. Det var därmed ett av de större projekten i Stockholm för att motverka problemet med stor bostadsbrist. 

Hälften av husen skulle rivas

Det färdiga förslaget presenterades under hösten 2017 och det var även då som idén om husrivning visades upp offentligt. För att få plats med 4400 bostäder, arbetsplatser, skolor m.m. var nämligen förslaget att en husrivning skulle ske på 161 bostäder samt en hel del andra byggnader. Stockholms nya stadsdel behövde plats och kunde inte ta hänsyn till de som redan bodde på marken. Ungefär hälften av tidigare bebyggelse skulle helt enkelt rivas. Enligt förslaget skulle exempelvis alla småhus i småhusområdet Skogsbyn rivas ner. Det kan låta drastiskt med en sådan stor och omfattande husrivning men man förklarar det med att nybyggnationer är billigare än att underhålla de befintliga fastigheterna. Genom att riva och bygga nytt skapas därmed en ekonomiskt mer långsiktig lösning samtidigt som man optimerar utnyttjandet av marken vilket skapar fler bostäder. 

Flera skulle bli bostadslösa

Samtidigt vittnade Stiftelsen Stora Sköndal att man haft det ekonomiskt svårt. Genom att sälja av en del mark skulle de kunna få en betydligt bättre ekonomisk förutsättning för framtiden. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv fanns alltså ett flertal fördelar med husrivningarna. Men för de som bodde i bostäderna var det inte lika självklart. Skulle förslaget gå igenom skulle däremot inte någon bli bostadslös. Man lovade att de som bodde i de hus som måste rivas skulle få tillgång till ny bostad. Med tanke på den enorma bostadsbrist som länge funnits i Stockholm är det en självklarhet att erbjuda nya bostäder. Däremot är det ju inte säkert att man som hyresgäst uppskattar att få bo i ett helt nytt område. 

Exemplet från Sköndal visar problematiken med husrivning för att skapa nya bostadsområden, ett problem som det går att hitta flera exempel på runt om i Stockholm. Läs mer här om du är intresserad av husrivning i Stockholm.

29 Dec 2017